ODGOVORAN ODNOS PREMA PRIRODI

Poslovanje kompanije Planeta Sport podrazumeva odgovoran odnos prema prirodi. U cilju podizanja svesti o prekomernoj upotrebi plastičnih kesa, kao jednu od mera za suzbijanje upotrebe plastičnih kesa na tržištu Srbije doneli smo odluku o naplati plastičnih kesa. Cilj je da se kroz sistem naplaćivanja smanji njihova upotreba i zaštiti životna sredina.


KAKO JE SVE POČELO?

Želeći da doprinese obnovi ekosistema i zdravijoj budućnosti Srbije, kompanija Planeta Sport sav svoj napor usmerila je na očuvanje Nacionalnog parka Tara koji je pre nekoliko godina pretrpeo razorne požare. Iz toga razloga pokrenuli smo projekat „Vratimo šume, pošumimo požarišta“ u okviru koga sredstva od prodatih kesa odvajamo za zaštitu naše planine.


ŠTA MI RADIMO?

U okviru dugoročnog projekta obnove požarima narušenog ekosistema Tare, planirano je pošumljavanje zemljišta u Zaovinama koje je ostalo ogoljeno nakon šumskog požara iz 2012. godine. Osim finansiranja pripremnih radova na uklanjanju izgorelog drveća i grmlja, takođe smo planirali da posadimo 4.000 sadnica smrče iz rasadnika „Nacionalni Park Tara“.


EKOLOŠKO OPREDELJENJE

Sprovođenje projekta „Vratimo šume, pošumimo požarišta“ je odraz opšteg ekološkog opredeljenja da svaki pojedinac i svaka organizacija treba da, u skladu sa svojim mogućnostima, radi na poboljšavanju kvaliteta životne sredine. Želimo da naš pozitivan odnos prema životnoj sredini bude poštovan i prihvaćen od strane naših saradnika, kupaca i lokalne zajednice. Verujemo da će ovo biti podsticaj i pokretač za brojne druge aktivnosti koje ćemo sprovoditi u budućnosti.


Brza isporuka
Besplatna dostava preko 6.000.00 RSD
Sigurna kupovina