Klub PlanetaKlub PLANETA čine potrošači koji su zainteresovani da od privrednog društva "PLANETA SPORT" d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Privredno društvo) kupuju robu uz korišćenje posebnih pogodnosti.

Propozicije Kluba PLANETA
 

1.Članstvo u Klubu PLANETA
 

Članstvo u Klubu PLANETA je apsolutno dobrovoljno.
 

Članstvom u Klubu PLANETA član ostvaruje pravo na:

 • korišćenje posebnih klupskih prodajnih podsticaja pri kupovini robe u Privrednom društvu (uključujući kupovinu na web sajtovima www.planetasport.rs, www.eplaneta.rs, kao i u maloprodajnim objektima Privrednog društva);
 • informisanje o vrstama prodajnih podsticaja kojima se član Kluba može koristiti.
   

2. Saglasnost o primanju informacija 

 

Učlanjenjem u Klub PLANETA, član kluba potvrđuje da je saglasan da dobija informacije o prodajnim podsticajima kao i informacije o novostima kluba putem dostupnih kanala informisanja.

 

Sve informacije koje član kluba dobija, su za člana kluba besplatni.
 

3. Način registrovanja članova
 

3.1. Registracija u malopoprodajnim objektima

 

Da bi neko postao član Kluba PLANETA, registraciju svog članstva može da obavi u bilo kom maloprodajnom objektu koji posluje u okviru privrednog društva "Planeta sport" d.o.o. Beograd.

Ukoliko potrošač nije član Kluba PLANETA, zaposleni  će informisati potrošača o mogućnosti dobrovoljnog učlanjenja u klub, kako bi, kao član ubuduće mogao da ostvaruje popuste i druge pogodnosti u vezi sa kupovinom robe; uputiti potrošača na njegovo pravo iščlanjenja iz kluba; kao i na to da se o svim ostalim detaljima Propozicija kluba Planeta upozna u štampanom obliku dokumenta dostupnom u svakom maloprodajnom objektu.

Registracija se obavlja od strane zaposlenog u maloprodajnom objektu, na taj način što se u sistem unose podaci potrošača i to:  

   • broj mobilnog telefona potrošača, kao obavezan podatak i uslov za registraciju;

   • dodatni podaci poput email adrese potrošača, ukoliko potrošač to želi.

 

Potrošač koji se u Klub PLANETA učlanio registracijom u maloprodajnom objektu, ima pravo na dobijanje informaciju o prodajnim podsticajima koje se mogu koristiti kroz sve prodajne kanale Privrednog društva.

Ukoliko član Kluba kod provajdera otkaže svoj broj mobilnog teletelefona ili iz bilo kog razloga mu mobilni broj više nije aktivan (isključenje i sl.), njegovo članstvo u tom momentu prestaje. 

Ukoliko takav „bivši“ član Kluba postane vlasnik drugog broja telefona može se ponovo učlaniti tj. registrovati kao nov član kluba. 

 

3.2. Registracija na internet sajtu 
 

Kreiranjem naloga na jednom od portala Privrednog društva (putem web sajtova www.planetasport.rs ili www.eplaneta.rs potrošač postajete registrovan član Kluba PLANETA. 

 Pri kreiranju naloga u cilju registracije članstva u Klub PLANETA, potrebno je evidentirati sledeće podatke: 

 • ime i prezime;
 • broj mobilnog telefona;
 • adresa za prijem elektronske pošte

 

3.3. Registracija putem koristničkog servisa

Zahtev za registraciju potrošač može podneti kontaktiranjem korisničkog servisa Privrednog društva i to: putem zvaničnih email adresa (info@planetasport.rs ili info@eplaneta.rs) ili broj telefona 011 63 555 40), ostavljanjem sledećih podataka:

 • ime i prezime;
 • broj mobilnog telefona;
 • adresa za prijem elektronske pošte

 

4. Obrada ličnih podataka
 

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju prilikom registracije članstva u Klubu PLANETA obrađivaće se  u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Politikom privatnosti Privrednog društva. Sa Politikom privatnosti u elektronskoj formi potrošač se može upoznati na web stranicama Privrednog društva – www.planetasport.rs , www.eplaneta.rs ili u njenoj štampanoj formi u samim maloprodajnim objekatima.


 5. Iščlanjenje iz kluba
 

U slučaju da član Kluba želi da se iščlani, to može učiniti u bilo kom momentu upućivanjem zahteva za opoziv saglasnosti na imejl adresu: zastitapodataka@planetasport.rs ili na broj: 011 63 555 40

 

Dodato u korpu
Dodato u korpu
U korpi:
Nastavi na korpu i plaćanje
Nastavi sa kupovinom