Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo PLANETA SPORT d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.planetasport.rs obaveštava:

• da se prodaja robe putem internet sajta www.planetasport.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva PLANETA SPORT d.o.o, Beograd - Vračar, Timočka 14, matični broj 21019984, telefon +381 11 655 57 50;
• da roba koja se prodaje putem internet sajta www.planetasport.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 
• da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
• da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
• da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.planetasport.rs;
• da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.planetasport.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci ili platnom karticom;
• da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
• da za sve porudžbine vrednosti manje od 6.000,00 dinara potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos od 200,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost veća od 6.000,00 dinara isporuka je besplatna;
• da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice, koji se može preuzeti ovde. Obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis - Reklamacije;
• da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis - Pravo na odustajanje

S poštovanjem,
Planeta Sport

Brza isporuka
Besplatna dostava preko 6.000.00 RSD
Sigurna kupovina