Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021) privredno društvo PLANETA SPORT d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.planetasport.rs obaveštava:

1. Da se prodaja robe putem internet sajta www.planetasport.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva PLANETA SPORT d.o.o, Beograd - Vračar, Timočka 14, matični broj 21019984, telefon +381 11 655 57 50.

2. Da sva roba koja se prodaje putem internet sajta www.planetasport.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom a kako je to definisano u pripadajućoj Deklaraciji, odnosno u Deklaraciji i u Uputstvu za upotrebu (kod tehničke robe).

3. Da u slučaju kupovine tehničke robe, podatke o dostupnosti rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, odnosno podatke o mogućnosti održavanja i opravke kupljenog proizvoda posle prestanka perioda u kojem postoji odgovornost trgovca za nesaobraznost ugovoru ili posle prestanka proizvodnje ili uvoza ove robe, potrošač može dobiti u ovlašenim servisima.

4. Da se u slučaju kupovine tehničke robe, sa podacima o ovlašćenim servisima za održavanje i opravku kupljene robe, potrošač može upoznati ovde ukoliko spisak ovlašćenih servisa ne predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se potrošaču uručuje prilikom kupovine.

5. Da je prodajna cena robe istaknuta uz svaki artikal iz ponude sajta www.planetasport.rs.

6. Da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.planetasport.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili platnim karticama koje su na sajtu naznačene kao sredstvo plaćanja.

7. Da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

8. Da se mogućnost kupovine robe uz korišćenje pogodnosti prodajnih podsticaja, obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.planetasport.rs u kojima su definisani vrsta prodajnog podsticaja, kategorija potrošača i vrsta robe na koje se prodajni podsticaj odnosi, period važenja podsticaja, kao i svi eventualni posebni uslovi vezani za ostvarivanje prava na prodajni podsticaj.

9. Da PLANETA SPORT d.o.o. Beograd, kao registrovani trgovac, odgovora za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, u kom vremenskom periodu potrošač može izjaviti reklamaciju na kupljenu robu.

10. Da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom, odnosno Deklaracijom i Uputstvom za upotrebu (kod tehničke robe).

11. Da u slučaju kupovine tehničke robe koja se prodaje uz garanciju, reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu garancije potrošač u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača može izjaviti PLANETI SPORT d.o.o. Beograd, a nakon tog perioda reklamacija se izjavljuje davaocu garancije ukoliko PLANETA SPORT d.o.o. Beograd nije davalac garancije.

12. Da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (preuzmite).

13. Da potrošač reklamaciju može podneti tako što reklamiranu robu zajedno sa obrascem Zahtev za reklamaciju (preuzmite) može odneti u najbliži maloprodajni objekat PLANETE SPORT d.o.o. u toku radnog vremena objekta ili istu može poslati na adresu PLANETA SPORT (sa naznakom za web shop), Lole Ribara 129, 11272 Dobanovci.

14. Da za sve porudžbine vrednosti manje od 8.000,00 dinara potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos od 300,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost veća od 8.000,00 dinara isporuka je besplatna.

15. Da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis - Pravo na odustajanje.

16. Da postoji mogućnost vansudskog rešavanja potrošačkog spora pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja se nalaze na listi koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, te da je PLANETA SPORT d.o.o. Beograd, kao registrovani trgovac, u obavezi da u ovom postupku učestvuje.

S poštovanjem,
Planeta Sport

Dodato u korpu
Dodato u korpu
U korpi:
Nastavi na korpu i plaćanje
Nastavi sa kupovinom