Informacije - Politika privatnosti

 

 INFORMACIJE - POLITIKA PRIVATNOSTI

                                                                   

REGISTRACIJA (KAKO POSTATI ČLAN)

Da bi ostvarili mogućnost "online" kupovine putem našeg internet sajta, morate biti član Kluba PLANETA.

Registracijom na ovom sajtu radi poručivanja željene robe, AUTOMATSKI postajete član Kluba PLANETA i prihvatate njegove propozicije.

Samo članovi Kluba PLANETA koji su registrovani preko ovog sajta, imaju ekskluzivno pravo na ovaj vid kupovine.

Oni članovi koji su se u Klub PLANETA učlanili u našim maloprodajnim objektima, nemaju mogućnost "online" kupovine robe putem našeg internet sajta, ali imaju sva druga prava u skladu sa Propozicijama Kluba PLANETA.

 

Ovde možete preuzeti Propozicije Kluba PLANETA.

 

Kao član Kluba PLANETA imate mogućnost da u svako doba tražite da se isčlanite iz Kluba, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka. U Klub PLANETA se putem našeg internet sajta možete učlaniti i isčlaniti najviše 5 puta koristeći jedan isti broj mobilnog telefona.

 

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Poštovani članovi Kluba PLANETA,

da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu i omogućili Vam kupovinu robe putem našeg internet sajta, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa mesta za isporuku, e-mail i broj Vašeg mobilnog telefona.

Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše porudžbine.

 

U tom smislu, od Vas tražimo samo osnovne podatke koji su nam neophodni za sprovođenje "online" prodaje, odnosno podatke koji će nam omogućiti da Vas, u skladu sa propozicijama Kluba PLANETA i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge a samim tim i povećanju Vašeg zadovoljstva našom ponudom i uslovima kupovine.

 

Informacija o obradi podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti je data u nastavku ove Politike privatnosti, pa se činom registracije na ovom sajtu smatra da ste se upoznali sa sadržinom ove Informacije, odnosno da ste dali svoju saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti.

 

Svi podaci prikupljeni kroz "online" prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši članovi  pretražuju i kupuju, odnosno o stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i izgleda naših stranica, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Vaši lični podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla, pa se ovim obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe. Svi zaposleni su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti.

 

Planetasport.rs koristi „cookies“ kako bi Vam pomogli da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

 

Korišćenje naših servisa podrazumeva Vašu saglasnost sa navedenim uslovima korišćenja. 

Sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim članovima.

 

INFORMACIJA O OBRADI PODATAK O LIČNOSTI

u skladu sa odredbom čl.21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

("Sl. glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018. godine)

(dalje: Zakon)

 

 

 1. PODACI O IDENTITETU RUKOVAOCA

1.1. PLANETA SPORT d.o.o., Beograd, Timočka 14, mat.br.21019984 (dalje: Rukovalac);

 

 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

2.1.       Adresa sedišta: Beograd, Timočka 14.

2.2.       Adresa za prijem elektronske pošte: info@planetasport.rs

2.3.       Adresa za prijem elektronske pošte u vezi zaštite podataka o ličnosti: zastitapodataka@planetasport.rs

 

 1. LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

3.1.       Rukovalac obrađuje podatke fizičkih lica-potrošača koji kupuju robu preko internet sajta Rukovaoca;

3.2.       Rukovalac obrađuje podatke fizičkih lica-potrošača koji se radi ostvarivanja prava na pogodnosti prodajnih podsticaja, u maloprodajnim objektima Rukovaoca odluče za učlanjenje u Klub PLANETA.

 

 1. SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

4.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, odnosno radi ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca;

4.2.       U slučaju iz tačke 3.2. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju radi omogućavanja licu na koje se podaci odnose da se koristi pogodnostima prodajnih podsticaja po osnovu članstva u Klubu PLANETA.

 

 1. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAK O LIČNOSTI

5.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu sa odredbom čl.12. st.1. tačka 2. Zakona (obrada koja je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose) i čl.12. st.1. tačka 6. Zakona (obrada koja je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca);

5.2.       U slučaju iz tačke 3.2. ove Informacije, podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu sa odredbom čl.12. st.1. tačka 1. Zakona (obrada na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose);

čime se obezbeđuje zakonitost obrade.

 

 1. VRSTA PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

6.1.       U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, podaci koji su predmet obrade od strane Rukovaoca su:

 • ime i prezime;
 • adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • adresa za prijem elektronske pošte.

6.2.       U slučaju iz tačke 3.2. ove Informacije, podaci koji su predmet obrade od strane Rukovaoca su:

 • broj mobilnog telefona.

 

 1. PODACI O PRIMAOCU PODATAKA O LIČNOSTI

7.1.       Podatke koji su predmet obrade isključivo koristi Rukovalac. U slučaju iz tačke 3.1. ove Informacije, Rukovalac podatke o ličnosti dostavlja kurirskoj službi koja je zadužena za isporuku kupljene robe a sa kojom Rukovalac ima zaključen ugovor. Kuriska služba ove podatke koristi isključivo u svrhu dostave kupljene robe.

 

 1. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

8.1.       Podatke koji su predmet obrade, Rukovalac čuva sve dok se lice na koje se podaci odnose ne isčlani iz Kluba PLANETA i time zatraži brisanje njegovih podataka.

 

 1. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE (zakonske odredbe)

9.1.       Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva:

 • informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti kao i pravo na pristup tim podacima;
 • da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave;
 • da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca i to u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ili članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa:
 • članom 37. stav 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • članom 37. stav 2. Zakona;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.
 • da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je nastupio jedan od sledećih slučajeva:
 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.
 • da podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:
 • obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ili članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona;
 • obrada se vrši automatizovano.

            9.2.       Lice na koje se podaci odnose ima pravo:

 • da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 5. (obrada koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca) i tačka 6. (obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti) Zakona;
 • da bude obavešteno od strane rukovaoca, bez nepotrebnog odlaganja, o povredi podataka o ličnosti;
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje: Poverenik), ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

 

 1. OBAVEZE RUKOVAOCA (zakonske odredbe)

10.1.     Rukovalac je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 30 dana:

 • od dana prijema njegovog zahteva, licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po osnovu zahteva:
 • za ispravku i dopunu njegovih podataka o ličnosti;
 • za brisanje njegovih podataka o ličnosti;
 • za ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti;
 • za dobijanje informacije o svim primaocima njegovih podataka o ličnosti;
 • za prenos podataka o ličnosti.
 • od dana prijema njegovog prigovora, licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po podnetom prigovoru na obradu njegovih podataka o ličnosti.

            10.2.     Rukovalac rok od 30 dana za pružanje informacija može produžiti za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.

            10.3.     O produženju roka i razlozima za to produženje rukovalac je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema        zahteva/prigovora.

            10.4.     Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.

            10.5.     Rukovalac je dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima njegovih podataka o ličnosti.

            10.6.     Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom.

            10.7.     Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode lica na koje se podaci odnose, obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.