Planeta Sport d.o.o.

Bulevar Arsenija Čarnojevića 69Đ, 11000 Beograd, Srbija

Pravila nagradnog konkursa “#mismotakowINtro”

19.11.2018

Stručni žiri u sastavu Organizatora Planeta Sport d.o.o. bira dobitnike nagrade, na osnovu procene kreativnosti i originalnosti pristiglih prijava.

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i realizator konkursa:

Ova pravila sadrže uslove za učešće u konkursu pod nazivom „#mismotakowINtro” (u daljem tekstu: „Konkurs”) koji se organizuje na zvaničnom Instagram profilu: www.instagram.com/planetasport.rs/ (u daljem tekstu: „Instagram profil”) i na zvaničnom Facebook profilu www.facebook.com/planetasportrs/ (u daljem tekstu: „Facebook profil”)

Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”. Zvanični Organizator Konkursa je Planeta Sport d.o.o. Novi Beograd, ul. Bulevar Arsenija Čarnojeviča 69đ: „Organizator”)

1.2. Uslovi učešća u Konkursu:

U konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina koja su državljani Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje i zaštita ličnih podataka - Informacija o zaštiti podataka”.

Da bi korisnik obezbedio učešće u nagradnom konkursu potrebno je da odgovori na zahtev konkursa, tako što će postaviti svoju fotografiju na lični Instagram ili Facebook nalog u skladu sa zahtevom konkursa kao i obeležiti Instagram ili Facebook profil Organizatora @planetasportrs i napisati hashtag „#mismotakowintro“ ispod objave na svom Instagram ili Facebook profilu.

2. Tok Konkursa

2.1. Mehanizam i pravila Konkursa:

Učesnik ima direktan pristup Konkursu putem Instagram i Facebook profila Organizatora i na vebsajt stranici planetasport.rs

Učesnik se prijavljuje na konkurs putem ličnog Instagram ili Facebook profila, tako što odgovori na zahtev konkursa (opisan u tački 1.2).

Učesnici treba da odgovore na temu Konkursa, u vidu postavljanja kreativnog i originalnog vizuelnog rešenja na zadatu temu konkursa, u vidu fotografije na kojoj se mora naći model Wintro jakne uslikane:

1) u Planeta Sport prodajnim objektima prilikom probanja jakne u prostorijama radnje / spisak prodajnih objekata na linku: https://planetasport.rs/lokali, osim u Outlet radnjama: Ustanička 64, Beograd i Železnička 12, Novi Sad

ili

2) u bilo kom prostoru/ ambijentu odabranom od strane korisnika u slučaju da pre početka konkursa već poseduje ili je tokom trajanja konkursa kupio neki od modela Wintro jakni

i objavljene na svom Instagram ili Facebook profilu, a na fotografiji se mora naći bilo koji model jakne brenda Wintro, uz dopisani hashtag #mismotakowintro i mention Planete Sport Instagram ili Facebook profila, @planetasportrs, u okviru komentara slike. Da bi bio potencijalni pobednik konkursa, korisnik mora da postavi najmanje jednu a najviše dve različite fotografije sa modelom Wintro jakne. Ukoliko korisnik postavlja dve fotografije, one se moraju razlikovati i vizuelno i po opisu ispod fotografije.

Validnim će se smatrati one prijave koje su u skladu sa zadatkom i zahtevima Organizatora. Fotografije i tekstualni opisi koji su postavljeni u komentare na zahtev konkursa biće pregledani od strane Organizatora pre nego što uđu u uži izbor za osvajanje nagrade. Organizator zadržava pravo da materijale dobijene iz Konkursa zadrži u internoj bazi kako bi mu poslužile za potrebe stručnog žiriranja i odabira dobitnika. Organizator zadržava i pravo da koristi fotografije pristigle u okviru konkursa za promovisanje istog na svojim društvenim mrežama. Svaki od Učesnika u konkursu se predajom prijave automatski saglašava sa gore navedenim.

Sve prijave od strane Učesnika putem ličnog Instagram ili Facebook profila i za koje su ispoštovane odredbe o zaštiti podataka iz poglavlja 9. ovih Pravila, biće uzete u razmatranje ukoliko zadovoljavaju uslove iz tačke 1.2. i 2.1. ovih Pravila, čime ulaze i u izbor za osvajanje nagrade. Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Instagram i Facebook Konkursa. Organizator zadržava pravo, ali ne i obavezu da na sve prispele prijave putem Instagram i Facebook komentara reaguje i da ukloni sadržaj koji je zakonski zabranjen, nepristojan ili uvredljiv. Organizator ima diskreciono pravo, ali ne i obavezu da isključi svakog Učesnika ukoliko posumnja u autorstvo priložene fotografije. Stručni žiri u sastavu Organizatora bira dobitnike nagrade, na osnovu kriterijuma kreativnosti i originalnosti fotografije i tekstualnog opisa.

2.2. Dobitnici:

Po isteku konkursa dobitnici nagrade biće informisani putem direktne poruke obaveštenja na Instagramu ili Facebooku i objavljeni na Instagram ili Facebook profilu Organizatora. Nakon što se dobiju njihovi lični podaci, biće direktno kontaktirani od strane Organizatora.

Dobitnicima se mogu smatrati oni Učesnici, koji ispunjavaju uslove za učešće u Konkursu (vidi: tačke 1.2. i 2.1.) i čije prijave su od strane stručnog žirija Organizatora izabrane kao najkreativnije i najoriginalnije.

3. Trajanje Konkursa

Konkurs traje 2 nedelje, a svake nedelje se bira po 1 dobitnik, koji će biti proglašeni u roku od najduže 2 dana po isteku nedelje.

  • Konkurs počinje 19.11.2018. u 14:00 časova i traje do 03.12.2018. godine u 14:00 časova.

Po objavi dobitnika Organizator ih kontaktira, a ostale Učesnike obaveštava o tome putem objava na Instagram i Facebook stranici. Ukoliko se dobitnik u roku od 3 radna dana pošto je kontaktiran od strane Organizatora ne izjasni o polaganju prava na nagradu ili ne može dokazati ispravnost svojih podataka, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa rezervni dobitnik (prvi sledeći po izboru žirija) koji stiče pravo na tu nagradu. Način obaveštavanja rezervnih dobitnika kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika. Učesnik koji je proglašen dobitnikom, daje svoju neopozivu saglasnost da Organizator u okviru Konkursa na svom Instagram, Facebook profilu i vebsajtu objavi njegovo ime i pobednički vizual.

4. Nagrade:

Glavna nagrada je model Wintro jakne po odabiru dobitnika. Organizator nagrađuje 1 Učesnika nedeljno. Ukupan broj dobitnika je 2.

5. Preuzimanje nagrada

5.1. Sa dobitnikom Organizator stupa u kontakt preko Instagram i/ili Facebook profila organizatora ili putem Instagram i/ili Facebook direktne poruke dobitnika (vidi tačku 3).

5.2. Zbog nedostataka/grešaka u podacima koje Učesnik dostavi, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

5.3. Učesnik koji je osvojio nagradu, dužan je da sarađuje s Organizatorom kako bi nagrada bila predata tj. kako bi mogao da je preuzme u prostorijama Planeta Sport prodajnih mesta. Ukoliko bilo koji dobitnik ne reaguje u skladu sa svojim obavezama u pogledu ove saradnje i ukoliko na taj način bude onemogućeno blagovremeno preuzimanje nagrade, Organizator se neće smatrati odgovornim.

5.4. Učesnik preuzimanjem nagrade daje neopozivu saglasnost Organizatoru da objavi njegovo ime i nagrađenu fotografiju.

5.5. Dobitnici su dužni da nagrade preuzmu u prodajnom objektu Planeta Sport u skladu sa uputstvom Oragnizatora po završetku konkursa, a najkasnije do 15.12.2018. godine.

6. Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram profil odnosno direktne poruke i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji dostavljanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju ličnog Instagram profila, odnosno ako platforma nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavise od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.

7. Šta se događa ukoliko ne funkcioniše deo Konkursa?

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u nagradnom konkursu. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na email adresu info@planetasport.rs. Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

8. Ostale informacije

8.1. Svi intelektualni proizvodi prisutni i nastali u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.

8.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

8.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na vebsajt stranici na eksternom linku: stranici planetasport.rs .

8.4. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram ili Facebook, u njemu Instagram ili Facebook ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu ili Facebook-u. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.

8.5. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi info@planetasport.rs .

8.6. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao i saradnika Organizatoru koji učestvuju u organizaciji i realizaciji Konkursa.

8.7. Eventualne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, prihvataju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

9. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka:

9.1. U svrhu kontaktiranja dobitnika, Organizator će prikupljati sledeće podatke: ime i prezime, email adresu, kontakt telefon i adresu prebivališta. 9.2. Dobitnik prijavljivanjem na konkurs daje saglasnost da Organizator lične podatke koji su navedeni u tački 5.5. i tački 9.1. konkursa koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila Konkursa.

Lični podaci dobitnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za sprovođenje ovog nagradnog Konkursa, pa se Organizator ovim obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti u bilo koje druge svrhe, niti će iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu. Svi zaposleni kod Organizatora su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti. Dobitnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti dobitnik gubi pravo na nagradu. Dobitnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid i da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, dobitnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

10. Stručni žiri:

Ivana Mihajlović

Marko Miladinović

Sandra Todorović