Sačuvajmo naše blago! Planeta Sport u borbi za očuvanje predela Tare!

Planeta Sport d.o.o. bori se za očuvanje predela Nacionalnog parka Tara i apeluje na potrebu da se intenzivnim pošumljavanjem obnovi požarima narušen ekosistem.

U cilju podizanja svesti o prekomernoj upotrebi plastičnih kesa, kao jednu od mera za suzbijanje upotrebe plastičnih kesa na tržištu Srbije doneli smo odluku o naplati plastičnih kesa. Dinar od prodate kese odvaja se za projekat „Vratimo šume, pošumimo požarišta“.

U okviru dugoročnog projekta obnove požarima narušenog ekosistema Tare, planirali smo pošumljavanje zemljišta u Zaovinama koje je ostalo ogoljeno nakon šumskog požara iz 2012.godine. Osim finansiranja pripremnih radova na uklanjanju izgorelog drveća i grmlja, planiramo da posadimo 4.000 sadnica smrče iz rasadnika „Nacionalni Park Tara“, te doprinesemo obnovi ekosistema i očuvanju biodiverziteta naše planine.

Apelujemo da je sadnja drveća najbolji način za doprinos životnoj sredini jer opstanak ekosistema zavisi od toga da svaki čovek u toku svog životnog veka posadi makar jedno stablo! Izabrali smo Nacionalni park Tara kao jedno od najvrednijih područja pod šumom u Evropi i najveće blago Srbije.

Naše poslovanje podrazumeva odgovoran odnos prema prirodi. Nadamo se da će sistem naplaćivanja kesa značajno smanjiti njihovu upotrebu jer svi treba da budu svesni činjenice da prekomerna potrošnja plastičnih kesa ozbiljno ugrožava životnu sredinu i doprinosi ekološkoj katastrofi.